top of page

UTVALGTE  OFFENTLIGE

PROSJEKTER 

De offentlige prosjektene våre som barnehager og skoler er anerkjente, blant annet ble vi i 2011 nominert av Husbanken til Statens byggeskikkpris for Knarvik barnehage.

Vadmyra Barnehage
Luna Bybarnehage
Christi Krybbe Skole
Laksevåg Barnehage
Solund Skule
Elstangen Barnehage
Leiketun barnehage
Jåsund barnehage
Fet barnehage
Lindås barnehage
Leiketun barnehage
Minde barnehage
Knarvik barnehage
Drømmehagen barnehage
Solheimslien barnehage
Danielsen Ungdomsskole Frekhaug
Danielsen ungdomsskole Karmøy
1/1
bottom of page